تامین نیاز و محصول مشتریان در کوتاه ترین زمان ممکن بجز بهره مندی از تجهیزات پیشرفته امکان پذیر نیست.

ارتباط با مشاوران خارجی

قرارداد بلند مدت مشاوره و پشتیبانی خطوط تولید با چندین شرکت از کشورهای خارجی منعقد شده است و آخرین تحولات و تکنولوژی روز پس از ارزیابی و تایید نهایی مورد استفاده در خطوط ما قرار می گیرد و نتیجه این پیگیری های مستمر افزایش کیفیت و تعداد مشتریان و سودآوری مضاعف برای شرکت می باشد.

به روز رسانی مستمر تجهیزات

کلیه قطعات و تجهیزات خطوط تولید مجموعه ما توسط واحد فنی شرکت مورد بررسی مستمر قرار گرفته و به فراخور نیاز و ورود تکنولوژی جدید به عرصه فرآوری محصولات معدنی و صنعتی بازسازی و تعویض قطعات و تکنولوژی انجام می پذیرد.

اصول کلی تولید در آروشا پودر